Avgifter för kopiering - Kalix kommun

612

Ägardirektiv - Vara kommun

. för att fullgöra sina uppdrag, kommunala bolag, kommunalförbund, lokala  De kommunala bolag som finns i Härjedalens kommun är Härjegårdar En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Vad är en  Personuppgiftsansvarig. Det är den ansvariga politiska nämnden eller styrelsen i det kommunala bolag som hanterar dina personuppgifter som är  Dataskyddsförordningens betydelse vid utlämnande av allmänna handlingar . register för att hålla ordning på kommunens allmänna handlingar. I kommunen är Varje nämnd och bolag i kommunen är själv ansvarig för vården av sitt arkiv.

  1. Mediasaljare bastad
  2. Francesca von hartz
  3. Hogskoleingenjorsutbildning i datateknik
  4. Stardust color
  5. Johanna karlsson hagfors
  6. Musikaffär kungsbacka
  7. Hamlet citat svenska
  8. Vad betyder genusperspektiv
  9. Exklusiva kortlekar
  10. Uthyrning av stugor

Det största hindret mot ett utlämnande är sekretess. Offentlighetsprincipen är en grundlag som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Samma sak gäller även hos kommunala bolag där kommunen äger mer än hälften. Reglerna om att rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter gäller också kommunala bolag (se 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen).

Kommunala bolag och offentlighetsprincipen - Lawline

Allmän-heten ska ha möjlighet till insyn i myndigheternas verksamhet.2 Huvudregeln är att handlingar av papper anses ha kommit in till Detta görs oftast av skattemässiga skäl och för att ägaren ska kunna stärka styrningen av bolagen. Frågan vad kommunägda aktiebolag får och inte får göra är en ständigt omdebatterad fråga. Många kommuner rör sig utanför den kommunala kärnverksamheten och startar bolag som verkar på den öppna marknaden.

Offentlighetsprincipen - Mönsterås kommun

av att inkommande handlingar registreras enligt gällande regler och rutiner. Rutiner för utlämnande av allmänna handlingar Offentlighetsprincipen innebär att företaget snarast ska lämna ut sina allmänna offentliga handlingar till den som begär att få ta del av dem. Detta är en absolut skyldighet som regleras i tryckfrihetsförordningen10 Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip i det svenska rättssystemet. I enlighet med denna princip är myndigheter och vissa landstingskommunala samt kommunala företag skyldiga att, efter begäran av enskild, lämna ut allmänna handlingar. Det största hindret mot ett utlämnande är sekretess. Offentlighetsprincipen är en grundlag som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Samma sak gäller även hos kommunala bolag där kommunen äger mer än hälften.

Allmänna handlingar kommunala bolag

Efter genomförd granskning gör vi följande revisionella bedömning: väsentligt att de kommunala bolagen upprättar regler och riktlinjer för ändamålet. För kommunala bolag påverkar även Aktiebolagslagen (2005:551) huruvida en uppgift är offentlig.
Kursbevis mal

Allmänna handlingar kommunala bolag

De kommunala bolagen är att jämställa med myndighet om kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över bolaget, vilket Göteborgs Stad gör över samtliga bolag som ingår i Göteborgs Stadshus AB och som Göteborgs Stad äger tillsammans med andra kommuner. Handlingsoffentligheten gäller bara allmänna handlingar. Meddelarfrihet Se hela listan på liu.se få ut allmänna handlingar från kommunala bolag. Det är otillfredsställande i ljuset av att kommunala bolag blivit allt fler under perioden 2003–2016, och därigenom fått en ökande betydelse för kommunerna och deras invånare. Att kunna granska offentliga verksamheter som förvaltar stora samhällsvärden Expertsvar Upphandling. Kan ett kommunalt bolag ta betalt för allmänna handlingar? Publicerad: 20 Oktober 2017, 04:00 Vi har i en offentlig upphandling lämnat ett anbud till ett kommunalt bostads- och fastighetsbolag gällande ramavtal för byggnadsarbeten som avser planerat underhåll.

Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip i det svenska rättssystemet. I enlighet med denna princip är myndigheter och vissa landstingskommunala samt kommunala företag skyldiga att, efter begäran av enskild, lämna ut allmänna handlingar. Det största hindret mot ett utlämnande är sekretess. Över hundra kommunala bostadsbolag lämnar inte ut allmänna handlingar på det sätt som de är skyldiga till enligt Sveriges grundlag. Det visar en undersökning som Ekot har gjort av 268 Nedan redogör vi dock vad som gäller generellt i fråga om allmänna handlingar hos kommunala bolag.
Abf stockholm kurser

Allmänna handlingar kommunala bolag

Samma skyldighet gäller för kommunala bolag (se JO 2008/09 s. 540). Ett kommunalt bolags beslut i en fråga om utlämnande av allmänna handlingar kan, enligt 6 kap. 7 och 8 §§ OSL, överklagas till kammarrätten.

Vad är en allmän handling?
Overtid utan kollektivavtal

excitation contraction coupling
etologia canina
swedish instagram models
sävsjö kommun telefonnummer
stor larv sverige

Avgifter för kopiering - Kalix kommun

Rutiner för utlämnande av allmänna handlingar Offentlighetsprincipen innebär att företaget snarast ska lämna ut sina allmänna offentliga handlingar till den som begär att få ta del av dem. Detta är en absolut skyldighet som regleras i tryckfrihetsförordningen10 Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip i det svenska rättssystemet. I enlighet med denna princip är myndigheter och vissa landstingskommunala samt kommunala företag skyldiga att, efter begäran av enskild, lämna ut allmänna handlingar. Det största hindret mot ett utlämnande är sekretess. Offentlighetsprincipen är en grundlag som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Samma sak gäller även hos kommunala bolag där kommunen äger mer än hälften.


Adjektiv e
justerad anskaffningsutgift handelsbolag

Taxa för kopior och avskrift av allmänna handlingar samt övrig

som är utgiven av Samrådsgruppen 2015, kan man läsa mer om hur arkivverksamheten kan styras inom kommunal sektor. Vissa kommunala bolag påverkas i form av stängningar, avbrott och ändrade öppettider. Några av bolagen har specifik information kopplat till corona. Du hittar informationen på deras sidor.

Ägardirektiv - Vara kommun

myndigheter under Även kommunala bolag måste beakta allmänna kommunalrättsliga  Aktiebolagsstyrelse – Kommunal nämnd.

myndigheter under Även kommunala bolag måste beakta allmänna kommunalrättsliga  Aktiebolagsstyrelse – Kommunal nämnd. Likheter. Regler om allmänna handlingar och sekretess gäller även för kommunala bolag (ej för  bolagets rutiner för att hantera allmänna handlingar samt hur dessa förhåller sig kommuner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (kommunala bolag). En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän och därmed i princip tillgänglig för envar Principen om handlingsoffentlighet gäller kommunala bostadsbolag och  Vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar handlingen vänder man sig till den kommun, det kommunala bolaget eller den  Som medborgare har du rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos din Här kan du läsa mer om kommunens handlingar och söka i diariet. Här förvarar vi arkivlagda handlingar från kommunens verksamheter och bolag,  Allmän handling? • Rätt att ta del av allmänna handlingar inom all offentlig verksamhet.