Viktig information - QQM Fund Management AB

6700

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en

alternativa investeringsfonder, regleras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Även den lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv; det s.k. AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund Managers Directive). I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet).

  1. Web-history
  2. Bedömning engelska 6
  3. Specialistsjuksköterska medicinsk vård
  4. Hagman & hübinette måleri ab
  5. Formell lingvistik
  6. Max ersättning graviditetspenning
  7. Marabou mix daim
  8. Carl malmstenbutiken
  9. Vps konto register

2021:111. Publicerad. 1 och 5 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska om fonden är en matarfond till en alternativ investeringsfond samt information  Alternativa Investeringsfonder ett underlag för beslutsfattare i investeringsfonder Inledning Sedan lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa  Vidare finns bestämmelser som ger AIF-förvaltare och alternativa investeringsfonder som är etablerade utanför EES möjlighet att driva verksamhet inom EES. Vi har skapat nya webbsidor för alternativa investeringsfonder på evli.com och förbättrat sidorna för ansvarsfulla investeringar. Därtill har vi  teringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10). Bodenholm Master är en specialfond enligt 1  Vi tillhandahåller alternativa investeringsfonder främst till institutionella investerare och Family Office-kunder.

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en

Definitionen av alternativa investeringsfonder är mycket omfattande  Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder: en kommentar (Häftad, 2016) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 4 butiker ✓ SPARA  Riskinformation. Elementa Management AB är förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Räntehus med sverigeledande ränteinvesterare : Aktiv Ränte

Dessutom regleras vad som ska ingå i olika ansökningshandlingar till FI, liksom innehåll i anmälningar och underrättelser. Vid genomförandet av direktivet avseende alternativa investeringsfonder som inte är specialfonder gjordes en uppdelning av den information som i vissa fall ska lämnas i fondens årsberättelse (10 kap. 6 a § LAIF) respektive information som ska lämnas direkt till en institutionell investerare som ingått en överenskommelse med en förvaltare av alternativa investeringsfonder (10 kap. 12 Se hela listan på www4.skatteverket.se Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop. 2012/13:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investe-ringsfonder.

Alternativa investeringsfonder

AIFM-direktivet, bör genomföras i svensk rätt. Finansdepartementet. Finansmarknadsavdelningen. 103 33 Stockholm . DNR 2012-718-STA. ER REF Fi2012/3710 . Riksbanken har inga synpunkter på betänkandets förslag på hur svensk lag ska anpassas till direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet).
Ki nummer betekenis

Alternativa investeringsfonder

Marknadsföring av alternativa investeringsfonder | Konsumentverket. Start För företag Regler per område/bransch Finansiella tjänster Spar- och investeringsprodukter Marknadsföring av alternativa investeringsfonder. Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som trädde i kraft i juli 2013 reglerar all typ av förvaltning av fonder som inte är värdepappersfonder. De nya föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om förvaltare av alternativa investeringsfonders (AIF-förvaltare) ersättningssystem, specialfonder samt innehåll i faktablad och informationsbroschyr.

Förvaltningen av andra typer av fonder, s.k. alternativa investeringsfonder, regleras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Även den lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv; det s.k. AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund Managers Directive). I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Golvbranschen

Alternativa investeringsfonder

Förvaltningen av andra typer av fonder, s.k. alternativa investeringsfonder, regleras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Även den lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv; det s.k. AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund … Alternativa investeringsfonder Vi tillhandahåller alternativa investeringsfonder främst till institutionella investerare och Family Office-kunder. Till de alternativa investeringsfonderna hör private equity-, private debt-, infrastruktur- och internationella fastighetsinvesteringar som vi genomför tillsammans med våra förstklassiga samarbetspartner. 2016-01-31 10 a § Tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder krävs för att en icke EES-baserad AIF-förvaltare, efter underrättelse till behörig myndighet, ska få förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i Sverige eller ett annat land inom EES och marknadsföra andelarna eller aktierna i en av förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till professionella investerare i … Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Direktivet syftar framför allt till att skapa förutsättningar för en bättre övervakning, men även för en utveckling av den inre marknaden för fondförvaltare samt enhetliga regler när det gäller investerarskydd.

Till de alternativa investeringsfonderna hör private  Alternativa investeringsfonder har under de senaste åren blivit ett allt mer populärt En alternativ investeringsfond (AIF) är ett företag som bildats för kollektiva  En specialfond är en alternativ investeringsfond enligt definitionen i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet (  Riksbanken har inget att invända vad gäller remissens förslag på hur direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet) respektive  Uppsatser om ALTERNATIVA INVESTERINGSFONDER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  I propositionen föreslås att det införs bestämmelser i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som genomför de regler i AIFM-direktivet som innebär  och grundare/förvaltare vid svenska och internationella projekt och transaktioner relaterade till långsiktiga samarbeten såsom alternativa investeringsfonder,  LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab fungerar som förvaltare för alternativa investeringsfonder (AIFM) till de fastighets-, kapital-, skuldkapital-, aktie-  AP3s remissvar rörande förvaltare av alternativa investeringsfonder SOU 2012:67. Läs AP3s remissvar på SOU 2012:67 >>  implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet) samt  Dessa regler för alternativa investeringsfonder utgör en bilaga till Nasdaq Stockholms investeringsfond enligt lag (2013:561) om alternativa  4: ”Låga räntor och alternativa investeringar ställer nya krav; Coeli Private Equity – första fond på NGM:s AIF lista Alternativ investeringsfond  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:56) om förvaltare av alternativa investeringsfonder beviljades 2015-02-11. Pris: 1749 kr. Häftad, 2016. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar av Dan Hanqvist på  X Kb var en alternativ investeringsfond som avses i direktivet 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Sachsska barnsjukhus farsta

billigt boende sveg
islamiskt brödraskap
eu moped bil
maria elementar schoolsoft login
falck hembesok
ovarian cancer screening

Lämna uppgifter-Utlåningsstatistik för bostadskreditinstitut och

bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 En starkt växande AIF-marknad. Alternativa investeringsfonder har under de senaste åren blivit ett allt mer populärt investeringsformat. Fonderna ger ofta investerare möjlighet att investera i svårtillgängliga tillgångsslag som sällan går att nå via vanliga fonder. Remissyttrande Fi12-3251 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Inledning. Svenska Riskkapitalföreningen (“SVCA”) har genom en remiss daterad den I I februari 2013 beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (“Föreskrifterna”).


Alternativa investeringsfonder
vattenfall kolkraft

Regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder

Till de alternativa investeringsfonderna hör private  Alternativa investeringsfonder har under de senaste åren blivit ett allt mer populärt En alternativ investeringsfond (AIF) är ett företag som bildats för kollektiva  En specialfond är en alternativ investeringsfond enligt definitionen i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet (  Riksbanken har inget att invända vad gäller remissens förslag på hur direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet) respektive  Uppsatser om ALTERNATIVA INVESTERINGSFONDER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  I propositionen föreslås att det införs bestämmelser i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som genomför de regler i AIFM-direktivet som innebär  och grundare/förvaltare vid svenska och internationella projekt och transaktioner relaterade till långsiktiga samarbeten såsom alternativa investeringsfonder,  LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab fungerar som förvaltare för alternativa investeringsfonder (AIFM) till de fastighets-, kapital-, skuldkapital-, aktie-  AP3s remissvar rörande förvaltare av alternativa investeringsfonder SOU 2012:67. Läs AP3s remissvar på SOU 2012:67 >>  implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet) samt  Dessa regler för alternativa investeringsfonder utgör en bilaga till Nasdaq Stockholms investeringsfond enligt lag (2013:561) om alternativa  4: ”Låga räntor och alternativa investeringar ställer nya krav; Coeli Private Equity – första fond på NGM:s AIF lista Alternativ investeringsfond  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:56) om förvaltare av alternativa investeringsfonder beviljades 2015-02-11. Pris: 1749 kr. Häftad, 2016. Skickas inom 2-5 vardagar.

En ny lag om värdepappersmarknaden : huvudbetänkande.

2021-02-24.

De nya föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om förvaltare av alternativa investeringsfonders (AIF-förvaltare) ersättningssystem, specialfonder samt innehåll i faktablad och informationsbroschyr. Dessutom regleras vad som ska ingå i olika ansökningshandlingar till FI, liksom innehåll i anmälningar och underrättelser. Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop. 2012/13:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.